Очищення стічних вод - комплекс заходів з видалення забруднень, що містяться в побутових і промислових стічних водах.

Процес очищення можна розділити на наступні етапи:

  • механічний;
  • фізико-хімічний;
  • біологічний.

Механічне очищення стічних вод є підготовчим етапом, перед повною очисткою стоків. Завдання механічного очищення - витягти з води зважені нерозчинні тверді частинки, волокна і грубодисперсні домішки.

Для механічного очищення рекомендується застосовувати таке обладнання:

  • барабанні сита;
  • стрічкові фільтри.

 

Фізико-хімічна очистка - видалення тонкодисперсних і розчинених неорганічних домішок, руйнування органічних і погано окислувальних речовин.

Для фізико-хімічної очистки рекомендуємо використовувати наступне обладнання :

  • напірні флотатори;
  • ламельні відстійники.