Реагенти спеціального призначення - це реагенти, використання яких спрямоване на задоволення потреб промисловості в площині оптимізації процесів транспортування, перевантаження, технологічної переробки, зв'язування вуглецевмісних, рудних і неметалевих матеріалів, надання продуктам нових технологічних властивостей, а також для зниження викидів пилу в повітряний басейн металургійних, гірничодобувних, вуглепереробних та збагачувальних підприємств.