Необхідність очищення води до нормативів питного, господарсько-побутового та виробничого призначення сьогодні не ставиться під сумнів, тому що вода - не тільки основа всього живого, а й цінний ресурс, ступінь чистоти якого значно впливає на перебіг багатьох біологічних і технологічних процесів.

 

Найбільш ефективним і оптимальним методом водопідготовки та водоочищення є фізико-хімічний метод, в основі якого лежить застосування спеціалізованих реагентів - коагулянтів, флокулянтів, біоцидів, антискалантів, деемульгаторів, піногасників, стабілізаторів рН та ін.

 

Використання спеціалізованих хімічних реагентів дозволяє максимально знизити вміст у воді:

  • частинок мінерального походження;
  • колоїдних глин, осадових порід, солей і гидроксидів металів;
  • речовин органічного походження - синтетичних поверхнево-активних речовин, барвників, фульвінових і гумінових кислот, що є результатом розкладу залишків тваринного та рослинного походження;
  • різних мікроорганізмів ( планктон, віруси, бактерії, водорості);
  • запахів.

 

Наші хімічні реагенти широко застосовуються в таких галузях як: косметична, харчова, м'ясопереробна, пивоварна, шкіряна, паперова, деревообробна і хімічна промисловості, металургія, нафтовидобування і нафтопереробка; на підприємствах водоочистки та водопідготовки; в комунальному господарстві.