Технології очищення води спрямовані на нейтралізацію, знешкодження або утилізацію забруднень. Тому вибір технології очищення та типу обладнання залежить в першу чергу від властивостей вод і вимог ГДК. В якості забруднюючих речовин можуть виступати не тільки токсичні речовини - нафтопродукти, ПАР, важкі метали, а й агресивність середовища, загальна жорсткість (вище допустимої), вміст амонійного азоту, окислюваність та ін. 

Тип забрудення Технологія очистки
Зважені речовини з розміром частинок більше 0,01 мм Фільтрація
Коагуляція
Флокуляція
Напірна флотація
Зважені речовини з розміром частинок більше 0,5 мм Первинне відстоювання без реагентів
Фільтрація
Органічні речовини, які не змішуються з водою Фільтрація
Флотація
Колоїдні частинки розміром від 0,1 до 10 мкм Мікрофільтрація
pH, загальна лужність, загальна кислотність Нейтралізація
Вода з концентрацією масел більше 10 мг/л

Флотація
Гравітаційна сепарація

Наявність у воді тих чи інших шкідливих факторів визначається з аналізу води.